Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

HASIT 205 SANIER-Vorspritzmörtel Sanačný prednástrek

 
Načítanie:
Technický list Technický_list_HASIT_205_SANIER-Vorspritzmörtel__Sanačný_prednástrek__DC0027411.PDF
154,34 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov_HASIT_205_SANIER-Vorspritzmörtel__Sanačný__DC0036606.PDF
301,88 kB
Kennzeichnung (CE) Kennzeichnung__CE__HASIT_205_SANIER-Vorspritzmörtel__Sanačný_prednástr_DC0041741.PDF
63,87 kB
Porovnanie výrobku:
IM0027580_md.jpg btn_search

Sanačný prednástrek kategórie pevnosti v tlaku CS IV, špeciálne určený na omietanie vlhkého a soľami zaťaženého muriva. Úprava podkladu, adhézna vrstva pre následné nanášanie sanačných omietok. Vhodná na vonkajšie aj vnútorné účely. Podklad podľa potreby ošetriť prípravkom Saniergrund.
STN EN 998-1
*Dodáva a vyrába sa na objednávku.

!Innen/Aussen! !Nicht bei einer Temperatur unter 5°C oder über  30°C anwenden! !Händisch verarbeitbar! !Mit Putzmaschine verarbeitbar! !Vor Wettereinwirkungen und Sonne geschützt verarbeiten!
  • Zjednotenie nasiakavosti podkladu a zvýšenie priľnavosti.
  • Dobré strojné spracovanie
  • Egalizuje nasiakavé podklady
  • Drsný podklad pod omietky
  • Prísady na zlepšenie spracovateľnosti
  • Bez syntetických prísad
  • Kvalitný vápencový piesok