Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

HASIT 202 ZEMENT-Quellmasse Cementová malta s bobtnavým účinkom

 
Načítanie:
Technický list Technický_list_HASIT_202_ZEMENT-Quellmasse__Cementová_malta_s_bobtnavý_DC0027414.PDF
151,90 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov_HASIT_202_ZEMENT-Quellmasse__Cementová_mal_DC0036607.PDF
295,46 kB
Porovnanie výrobku:
IM0009277_md.jpg btn_search

Cementová malta so silným bobtnavým účinkom a vysokou pevnosťou v tlaku (35 N/mm²), určená na vyplnenie a utesnenie dutín, medzier a trhlín aj v prípade staticky zaťažených stavebných častí (napr. pri dodatočnej realizácii hydroizolácie podrezávaním).
STN EN 998-2
*Dodáva a vyrána sa na objednávku.

!Innen/Aussen/Boden! !Händisch verarbeitbar! !Mit Putzmaschine verarbeitbar! !Vor dem Gebrauch aufrühren!
  • Dobrá roztekavosť
  • Bobtnavosť
  • Nárast objemu približne o 13% bez vzniku prasklín pri vytvrdzovaní.
  • Odolný proti mrazu a posypovej soli
  • Bez chloridov
  • Cement
  • Prísady na zlepšenie spracovateľnosti
  • Triedené piesky