Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

HASIT 212 Feinputz Jemná sanačná omietka (štuk)

 
Načítanie:
Technický list Technický_list_HASIT_212_Feinputz_Jemná_sanačná_omietka__štuk__DC0027380.PDF
152,70 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov_HASIT_212_Feinputz_Jemná_sanačná_omietka___DC0036590.PDF
301,74 kB
Kennzeichnung (CE) Kennzeichnung__CE__HASIT_212_Feinputz_Jemná_sanačná_omietka__štuk__DC0041743.PDF
63,46 kB
Porovnanie výrobku:
IM0032641_md.jpg btn_search

Tenkovrstvová omietka (štuk) kategórie pevnosti v tlaku CS II určená na povrchovú úpravu jadrových sanačných omietok. Vhodná na vonkajšie aj vnútorné účely.
STN EN 998-1
*Dodáva a vyrába sa na objednávku.

!Innen/Aussen! !Nicht bei einer Temperatur unter 5°C oder über  30°C anwenden! !Händisch verarbeitbar! !Mit Putzmaschine verarbeitbar! !Vor dem Gebrauch aufrühren! !Vor Wettereinwirkungen und Sonne geschützt verarbeiten!
  • Vysoká difúzna priepustnosť
  • Hydrofóbna
  • Vytvrdzovanie pri zníženom vnútornom napätí.
  • Výborné spracovanie.
  • biely vápenný hydrát (CL90)
  • Biely cement (nízky obsah).
  • Prísady na zlepšenie spracovateľnosti
  • Bez organických podielov
  • Kvalitný vápencový piesok