Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

HASIT 210 SANIER - Wandputz Jadrová sanačná omietka

 
Načítanie:
Technický list Technický_list_HASIT_210_SANIER_-_Wandputz__Jadrová_sanačná_omietka_DC0029099.PDF
125,10 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov_HASIT_210_SANIER_-_Wandputz__Jadrová_sanač_DC0036591.PDF
302,10 kB
Kennzeichnung (CE) Kennzeichnung__CE__HASIT_210_SANIER_-_Wandputz__Jadrová_sanačná_omietk_DC0041798.PDF
64,74 kB
Porovnanie výrobku:
IM0010022_md.jpg btn_search

Jedno a viacvrstvová jadrová sanačná omietka kategórie pevnosti v tlaku CS II určená na omietanie vlhkého a soľami zaťažovaného muriva. Vhodná na vonkajšie aj vnútorné účely.
STN EN 998-1
*Dodáva a vyrába sa na objednávku.

!Innen/Aussen! !Nicht bei einer Temperatur unter 5°C oder über 30°C anwenden! !Händisch verarbeitbar! !Vor dem Gebrauch aufrühren! !Vor Wettereinwirkungen und Sonne geschützt verarbeiten!
 • Vysoká difúzna priepustnosť
 • Brzdiaci vodu
 • vysoká schopnosť akumulácie solí
 • Výborné spracovanie.
 • Cement
 • Hydroxid vápenatý
 • Prísady na zlepšenie spracovateľnosti
 • Prevzdušňovacia prísada
 • Kvalitný vápencový piesok
 • Ľahké minerálne kamenivo