Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

Trasskalk-Verpressmörtel HS 271 Vápenná výplňová malta s trassom

 
Načítanie:
Technický list Technický_list_Trasskalk-Verpressmörtel_HS_271_Vápenná_výplňová_malta__DC0027406.PDF
105,21 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov_Trasskalk-Verpressmörtel_HS_271_Vápenná_vý_DC0036604.PDF
302,68 kB
Porovnanie výrobku:
IM0006105_md.jpg btn_search
  • Výborné spracovanie.
  • Vysoká difúzna priepustnosť
  • Vytvrdzovanie pri zníženom vnútornom napätí.
  • Vysokohydraulické vápno s trasom