Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

Hydraulkalk- Sockelputz Omietka do oblasti sokla.

 
Načítanie:
Technický list Technický_list_Hydraulkalk-_Sockelputz_Omietka_do_oblasti_sokla._DC0027383.PDF
296,95 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov_Hydraulkalk-_Sockelputz_Omietka_do_oblasti_DC0036601.PDF
286,49 kB
Porovnanie výrobku:
IM0007674_md.jpg btn_search

Pri renovácii starých stavieb, kostolov a historických budou ako sanačný prednástrek, jadrová omietka a štuková omietka s klasickou krivkou zrnitosti. Ako čisto minerálna, cement neobsahujúca (jadrová) omietka na murivo z prírodného kameňa a murivo z plných tehál.

Špeciálna receptúra pre ochranu historických budov, mala by sa spracovávať len pod dohľadom technika HASIT.

Odpovedajúci požiadavkám pamiatkovej starostlivosti.Krivka zrnitosti sa nastaví podľa analýzy originálnej historickej omietky.

Vápenná omietka na ťažké, masívne steny ako napr. murivo z plných tehál alebo lomového kameňa. Na tepelnoizolačné a/alebo ľahčené tehly (ako napr. vysokoporézne tehly alebo pórobetónové murivo) nie je vápenná omietka vhodná.

V oblasti sokla použiť v prípade, že sa dodrží smernica „fasádna soklová omietka/vonkajšie použitie“.

Nevhodný na dodatočné obkladanie.

!Innen/Aussen! !Händisch verarbeitbar! !Mit Zwangsmischer anmischbar! !Nicht bei einer Temperatur unter 5°C oder über 30°C anwenden! !Vor Wettereinwirkungen und Sonne geschützt verarbeiten! !Achtung! Hände und Augen schützen!
 • Vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom.
 • Vysoko paropriepustná
 • Vysoká rezistencia proti škodlivým soliam
 • Neobsahuje hydrofóbne prostriedky
 • Prírodné hydraulické vápno - NHL podľa EN 459-1
 • Bez cementu
 • Tvoriaci makropóry.
 • Bez organických podielov
 • Ťažený piesok (čistý: praný, triedený)
 • Prírodné hydraulické vápno - NHL podľa EN 459-1
 • Bez cementu
 • Tvoriaci makropóry.
 • Bez organických podielov
 • Ťažený piesok (čistý: praný, triedený)