Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

HASIT FN 615 Samonivelizačná cementová stierka 25 N/mm2

 
Načítanie:
Technický list Technický_list_HASIT_FN_615_Samonivelizačná_cementová_stierka_25_N_mm2_DC0026746.PDF
310,59 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov_HASIT_FN_615_Samonivelizačná_cementová_sti_DC0036689.PDF
303,31 kB
Vyhlásenie o parametroch (DOP) Vyhlásenie_o_parametroch__DOP__201491_HASIT_FN_615_Samonivelizačná_cementová_stierka_25_N_mm2_SKSK_DC0048568.PDF
76,58 kB
Porovnanie výrobku:
IM0006792_md.jpg btn_search

Samonivelizačná rýchlotuhnúca cementová zmes na vyrovnanie cementových, anhydritových aj anhydritovo-cementových podlách. Ako tenkovrstvová podlahovina na združené vyrovnanie na betónové podlahy. Hrúbka vrstvy 2 - 15 mm. Použitie do vnútorných aj vonkajších priestorov.
Úprava podkladu:
- nenasiakavý GRUND 310
-nasiakavý GRUND SG 302
Zodpovedá CT-C25-F6 podľa STN EN 13 813.
*Dodáva a vyrába sa na objednávku.

Je nutné aplikovať základný náter prípravkom GRUND 310 alebo GRUND SG 302 v závislosti od nasiakavosti podkladu.

!Vor Wettereinwirkungen und Sonne geschützt verarbeiten! !Vor Wettereinwirkungen und Sonne geschützt lagern! !Vor dem Gebrauch aufrühren!
  • samonivelizačná
  • Znížené napätie
  • Vhodný na podlahové vykurovanie
  • Rýchlo tuhnúce
  • Cement
  • Prísady na zlepšenie spracovateľnosti
  • Triedený kremičitý piesok