Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

HASIT Estrich/Beton 421 Cementový poter 20 N/mm2

 
Načítanie:
Technický list Technický_list_HASIT_Estrich_Beton_421_Cementový_poter_20_N_mm2_DC0026758.PDF
486,27 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov_HASIT_Estrich_Beton_421_Cementový_poter_20_DC0036701.PDF
294,79 kB
Vyhlásenie o parametroch (DOP) Vyhlásenie_o_parametroch__DOP__184224_HASIT_Estrich_Beton_421_Cementový_poter_20_N_mm2_SKSK_DC0041933.PDF
74,25 kB
Kennzeichnung (CE) Kennzeichnung__CE__HASIT_Estrich_Beton_421_Cementový_poter_20_N_mm2_DC0041744.PDF
61,89 kB
Porovnanie výrobku:
IM0009847_md.jpg btn_search

Cementový poter určený do vnútorného aj vonkajšieho prostredia. Zodpovedá značke CT-C20-F4 podľa STN EN 13 813. Na realizáciu združených aj plávajúcich podláh. Poter je určený pre bežne zaťažované priestory.
STN EN 13813
Hrúbka vrstvy podlahy sa volí v závislosti od zrnitosti zmesi:
10 - 35 mm zrnitosť 0 - 2 mm
25 - 50 mm zrnitosť 0 - 4 mm
40 - 100 mm zrnitosť 0 - 8 mm

!Innen/Aussen/Boden! !Mit Zwangsmischer anmischbar! !Händisch verarbeitbar! !Mit Estrichpumpe verarbeitbar! !Nicht bei einer Temperatur unter 5°C oder über  30°C anwenden! !Achtung! Hände und Augen schützen!
  • Univerzálne použiteľný
  • Konštantná kvalita
  • Ľahko zamiešateľný
  • Vhodný na podlahové vykurovanie
  • Dobré, efektívne spracovanie
  • Cement
  • Prísady na zlepšenie spracovateľnosti
  • Kvalitný vápencový piesok