Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

HASIT 430 ZEMENT-Schnellestrich Rýchlotuhnúci cementový poter 35 N/mm2

 
Načítanie:
Technický list Technický_list_HASIT_430_ZEMENT-Schnellestrich__Rýchlotuhnúci_cementov_DC0026753.PDF
152,35 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov_HASIT_430_ZEMENT-Schnellestrich__Rýchlotuh_DC0036697.PDF
302,54 kB
Porovnanie výrobku:
IM0027763_md.jpg btn_search

Cementový poter určený na realizáciu kotvených a plávajúcich podláh (vrátane podláh vykurovaných) na rýchle dosiahnutie zrelosti povrchu a tým dosiahnutie extrémneho skrátenia stavby. Zodpovedá značke CT-C35-F5 podľa STN EN 13 813. Vhodný do vnútorného aj vonkajšieho prostredia.
Povrch je vyzretý pri hrúbke 40 mm za normálnych podmienok po cca 36 hodinách.

STN EN 13 813.
*Dodáva a vyrába sa na objednávku.

!Innen/Aussen/Boden! !Mit Zwangsmischer anmischbar! !Händisch verarbeitbar! !Mit Estrichpumpe verarbeitbar! !Nicht bei einer Temperatur unter 5°C oder über  30°C anwenden!
  • Realizácia parotesného obkladu po 36 hodinách pri +20°C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu.
  • Vhodné aj do miestností s mokrou prevádzkou
  • Vysoká pevnosť v ťahu pri ohybe
  • Konštantná kvalita
  • Cement
  • Prísady na zlepšenie spracovateľnosti
  • Triedené piesky