Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

HASIT 423 Estrich/Beton Cementový poter 30 N/mm2

 
Načítanie:
Technický list Technický_list_HASIT_423_Estrich_Beton_Cementový_poter_30_N_mm2_DC0026756.PDF
457,75 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov_HASIT_423_Estrich_Beton_Cementový_poter_30_DC0036700.PDF
295,08 kB
Vyhlásenie o parametroch (DOP) Vyhlásenie_o_parametroch__DOP__184227_HASIT_423_Estrich_Beton_Cementový_poter_30_N_mm2_SKSK_DC0041940.PDF
76,56 kB
Kennzeichnung (CE) Kennzeichnung__CE__HASIT_423_Estrich_Beton_Cementový_poter_30_N_mm2_DC0041745.PDF
64,12 kB
Porovnanie výrobku:
IM0028852_md.jpg btn_search

Cementový poter určený do vnútorného aj vonkajšieho prostredia. Zodpovedá značke CT-C30-F5 podľa STN EN 13 813. Na realizáciu kotvených aj plávajúcich podláh. Poter je určený do priestorov s väčším zaťažením.
Hrúbka vrstvy podlahy sa volí v závislosti od zrnitosti zmesi:
5 - 30 mm zrnitosť 0 - 2 mm
25 - 50 mm zrnitosť 0 - 4 mm
40 - 100 mm zrnitosť 0 - 8 mm

STN EN 13 813
*Dodáva a vyrába sa na objednávku.

!Innen/Aussen/Boden! !Mit Zwangsmischer anmischbar! !Händisch verarbeitbar! !Mit Estrichpumpe verarbeitbar! !Nicht bei einer Temperatur unter 5°C oder über  30°C anwenden! !Achtung! Hände und Augen schützen!
  • Univerzálne použiteľný
  • Konštantná kvalita
  • Ľahko zamiešateľný
  • Vysoká pevnosť v tlaku
  • Vysoká pevnosť v ťahu
  • Cement
  • Prísady na zlepšenie spracovateľnosti
  • Triedené piesky