Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

HASIT 460 Anhydrit-Fliessestrich Samonivelizačný anhydritový poter 25 N/mm2

 
Načítanie:
Technický list Technický_list_HASIT_460_Anhydrit-Fliessestrich_Samonivelizačný_anhydr_DC0026750.PDF
115,77 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov_HASIT_460_Anhydrit-Fliessestrich_Samonivel_DC0042042.PDF
387,26 kB
Porovnanie výrobku:
IM0008101_md.jpg btn_search

Samonivelizačná liata podlaha na báze anhydritu, určená iba pre vnútorné účely, predovšetkým vo veľkopriestorových kanceláriách a bytovej výstavbe. Na liatie kotvených podláh, podláh na oddeľovacej vrstve, plávajúcich podláh a vykurovaných podláh.
Zodpovedá značke CA-C25-F6 podľa STN EN 13 813.

Podklad !Selbstverfliessend! Možnosť strojového spracovania !Nicht bei einer Temperatur unter 5°C oder über  30°C anwenden!
  • Vemi vysoká pevnosť v ťahu pri ohybe
  • Dobrá tekutosť, vysoký výkon ukladania
  • Rýchla bezškárovosť, rovná plocha
  • Nízka miera zmraštenia
  • Vysoká pevnosť v tlaku
  • Veľmi vysoká pevnosť v tlaku
  • Prírodný anhydrit
  • Prísady na zlepšenie spracovateľnosti
  • Kvalitný vápencový piesok