Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

HASIT 655 LEICHT-Kalkzementputz Strojová ľahčená jadrová omietka

 
Načítanie:
Technický list Technický_list_HASIT_655_LEICHT-Kalkzementputz__Strojová_ľahčená_jadro_DC0026997.PDF
441,37 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov_HASIT_655_LEICHT-Kalkzementputz__Strojová__DC0042051.PDF
302,30 kB
Vyhlásenie o parametroch (DOP) Vyhlásenie_o_parametroch__DOP__183713_HASIT_655_LEICHT-Kalkzementputz__Strojová_ľahčená_jadrová_omietka_SKSK_DC0068685.PDF
79,84 kB
Kennzeichnung (CE) Kennzeichnung__CE__HASIT_655_LEICHT-Kalkzementputz__Strojová_ľahčená_j_DC0041779.PDF
64,39 kB
Porovnanie výrobku:
IM0006575_md.jpg btn_search

Jedno a viacvrstvová vápenno-cementová ľahčená jadrová omietka určená najmä na strojové omietanie všetkých druhov stavebných materiálov vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.
STN EN 998 - 1

!Innen/Aussen! !Vor dem Gebrauch aufrühren! !Händisch verarbeitbar! !Mit Putzmaschine verarbeitbar! !Achtung! Hände und Augen schützen! !Das technische Merkblatt ist zu beachten! !Nicht bei einer Temperatur unter 5°C oder über  30°C anwenden!
  • Vysoká výdatnosť
  • Výborné spracovanie.
  • Znížené napätie
  • Vzdušné vápno.
  • Cement
  • Prísady na zlepšenie spracovateľnosti
  • Kvalitný vápencový piesok
  • Ľahčené prísady (organické)