Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

HASIT 690 Handputz Ručná jadrová omietka

 
Načítanie:
Technický list Technický_list_HASIT_690_Handputz__Ručná_jadrová_omietka_DC0027010.PDF
396,39 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov_HASIT_690_Handputz__Ručná_jadrová_omietka_DC0036654.PDF
299,67 kB
Vyhlásenie o parametroch (DOP) Vyhlásenie_o_parametroch__DOP__183701_HASIT_690_Handputz__Ručná_jadrová_omietka_SKSK_DC0038026.PDF
278,99 kB
Kennzeichnung (CE) Kennzeichnung__CE__HASIT_690_Handputz__Ručná_jadrová_omietka_DC0041778.PDF
65,42 kB
Porovnanie výrobku:
IM0008299_md.jpg btn_search

Jedno a viacvrstvová jadrová vápennocementová omietka na ručné omietanie všetkých druhov stavebných materiálov vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Silno alebo rozdielne nasiakavé podklady je potrebné upraviť prednástrekom HASIT 610. Betón upraviť maltou HASIT 605. Zrnitosť 0 - 4 mm pri použití na murovanie zodpovedá normálnej murovacej malte značky 2,5.
STN EN 998-1


!Vor dem Gebrauch aufrühren! !Händisch verarbeitbar! !Innen/Aussen! !Nicht bei einer Temperatur unter 5°C oder über  30°C anwenden! !Das technische Merkblatt ist zu beachten! !Achtung! Hände und Augen schützen!
  • Vynikajúce ručné spracovanie
  • Na murovanie a omietanie.
  • Dobré ručné spracovanie
  • Hydroxid vápenatý
  • Cement
  • Prísady na zlepšenie spracovateľnosti
  • Kvalitný vápencový piesok