Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

HASIT 666 Kalkputz Strojová vápenná omietka

 
Načítanie:
Technický list Technický_list_HASIT_666_Kalkputz_Strojová_vápenná_omietka_DC0027003.PDF
114,53 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov_HASIT_666_Kalkputz_Strojová_vápenná_omietk_DC0036652.PDF
301,01 kB
Kennzeichnung (CE) Kennzeichnung__CE__HASIT_666_Kalkputz_Strojová_vápenná_omietka_DC0041770.PDF
63,77 kB
Porovnanie výrobku:
IM0006477_md.jpg btn_search

Jedno a viacvrstvová jadrová alebo vrchná omietka určená najmä na strojové omietanie všetkých druhov stavebných materiálov vo vonkajšom aj vnútornom prostredí; vhodná na povrchovú úpravu filcovaním.
STN EN 998-1
Dodáva a vyrába sa na objednávku.

!Innen/Aussen! !Händisch verarbeitbar! !Mit Putzmaschine verarbeitbar! !Mit Kunststoffscheibe verreiben! !Nicht bei einer Temperatur unter 5°C oder über  30°C anwenden! !Vor Wettereinwirkungen und Sonne geschützt verarbeiten!
  • Prírodne biela
  • Nízky stupeň zmrašťovania
  • Vynikajúca spracovateľnosť
  • Vysoká alkalita
  • Bráni tvorbe plesní
  • Kvalitný vápencový piesok