Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

HASIT 630 Kalkzementputz PRIMA Vápenno-cementová strojová omietka

 
Načítanie:
Technický list Technický_list_HASIT_630_Kalkzementputz_PRIMA_Vápenno-cementová_strojo_DC0027008.PDF
380,55 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov_HASIT_630_Kalkzementputz_PRIMA_Vápenno-cem_DC0029636.PDF
401,39 kB
Vyhlásenie o parametroch (DOP) Vyhlásenie_o_parametroch__DOP___HASIT_630_Kalkzementputz_PRIMA_Vápenno-cementová_strojová_omietka_SKSK_DC0038028.PDF
31,89 kB
Porovnanie výrobku:
IM0011691_md.jpg btn_search

Jedno a viacvrstvová jadrová alebo vrchná vápennocementová omietka určená na strojové omietanie všetkých druhov stavebných materiálov do vnútorného aj vonkajšieho prostredia; vhodná na povrchovú úpravu filcovaním.
Silno alebo rozdielne nasiakavé podklady je nutné upraviť maltou HASIT 610.

STN EN 998-1

!Innen/Aussen! Strop !Achtung! Hände und Augen schützen! !Das technische Merkblatt ist zu beachten! !Nicht bei einer Temperatur unter 5°C oder über  30°C anwenden! !Mit Putzmaschine verarbeitbar!
  • Výborné spracovanie.
  • Ideálne rovnomerná štruktúra povrchu
  • Vzdušné vápno.
  • Cement
  • Kvalitný vápencový piesok