Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

HASIT 620 Zementputz Cementová omietka na plochy zaťažované vlhkosťou

 
Načítanie:
Technický list Technický_list_HASIT_620_Zementputz_Cementová_omietka_na_plochy_zaťažo_DC0027005.PDF
383,26 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov_HASIT_620_Zementputz_Cementová_omietka_na__DC0036653.PDF
302,97 kB
Kennzeichnung (CE) Kennzeichnung__CE__HASIT_620_Zementputz_Cementová_omietka_na_plochy_za_DC0041735.PDF
64,88 kB
Porovnanie výrobku:
IM0009230_md.jpg btn_search

Jedno a viacvrstvová jadrová alebo vrchná omietka na omietanie všetkých druhov stavebných materiálov. Odporúča sa najmä na podmurovky a plochy zaťažované zvýšenou vlhkosťou; vhodná na povrchovú úpravu filcovaním. Betón upraviť maltou HASIT 605. Plochy pod úrovňou terénu upraviť maltou HANSIT- Dichtungsschlämme 1110.

STN EN 998-1

!Aussen/Untersicht! !Mit Putzmaschine verarbeitbar! !Achtung! Hände und Augen schützen! !Das technische Merkblatt ist zu beachten! !Nicht bei einer Temperatur unter 5°C oder über  30°C anwenden!
  • Hydrofóbny
  • Výborné spracovanie.
  • Cement
  • Hydroxid vápenatý
  • Prísady na zlepšenie spracovateľnosti
  • Kvalitný vápencový piesok