Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

HASIT 610 Vorspritz und Universalmörtel Cementový prednástrek

 
Načítanie:
Technický list Technický_list__HASIT_610_Vorspritz_und_Universalmörtel__Cementový_pre_DC0027014.PDF
328,55 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov__HASIT_610_Vorspritz_und_Universalmörtel___DC0036659.PDF
302,05 kB
Vyhlásenie o parametroch (DOP) Vyhlásenie_o_parametroch__DOP__183697__HASIT_610_Vorspritz_und_Universalmörtel__Cementový_prednástrek_SKSK_DC0038046.PDF
272,05 kB
Kennzeichnung (CE) Kennzeichnung__CE___HASIT_610_Vorspritz_und_Universalmörtel__Cementový_DC0041766.PDF
64,64 kB
Porovnanie výrobku:
IM0010930_md.jpg btn_search

Cementový prednástrek na murivo každého druhu, určený do vonkajšieho aj vnútorného prostredia. Úprava podkladu pre jadrové omietky, najmä na silno alebo rozdielne nasiakavé stavebné materiály.
STN EN 998-1

!Innen/Aussen! !Händisch verarbeitbar! !Vor dem Gebrauch aufrühren! !Mit Putzmaschine verarbeitbar!
  • Drsný podklad pod omietky
  • Dobrá prídržnosť na kameň
  • Dobré strojné spracovanie
  • Univerzálne použiteľný
  • Cement
  • Prísady na zlepšenie spracovateľnosti
  • Kvalitný vápencový piesok