Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

HASIT 605 Haft- und Armierungsmörtel Adhézna, stierkovacia a lepiaca malta

 
Načítanie:
Technický list Technický_list_HASIT_605_Haft-_und_Armierungsmörtel_Adhézna__stierkova_DC0027013.PDF
419,46 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov_HASIT_605_Haft-_und_Armierungsmörtel_Adhéz_DC0040014.PDF
302,28 kB
Kennzeichnung (CE) Kennzeichnung__CE__HASIT_605_Haft-_und_Armierungsmörtel_Adhézna__stier_DC0041768.PDF
64,56 kB
Porovnanie výrobku:
IM0009683_md.jpg btn_search

Univerzálna cementová malta na úpravu povrchu hladkých betónových plôch a tepelnoizolačných planí (korok, minerálna vlna, polystyrén) na následné nanášanie omietok. Na lepenie tepelnoizolačných dosiek a následné vytvorenie armovacej vrstvy. Vhodná na opravy poškodených nosných omietok.
STN EN 998-1

!Innen/Aussen! !Mit Zahntraufel aufkämmen! !Nicht bei einer Temperatur unter 5°C anwenden! !Achtung! Hände und Augen schützen! !Das technische Merkblatt ist zu beachten!
  • Veľmi dobrá prídržnosť.
  • Egalizuje nasiakavé podklady
  • Drsný podklad pod omietky
  • Cement
  • Hydroxid vápenatý
  • Prísady na zlepšenie adhézie.
  • Ťažený piesok (čistý: praný, triedený)
  • Vlákna