Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

HASIT Röntgenputz Omietka na ochranu proti RTG žiareniu

 
Načítanie:
Technický list Technický_list_HASIT_Röntgenputz_Omietka_na_ochranu_proti_RTG_žiareniu_DC0026703.PDF
468,36 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov_HASIT_Röntgenputz_Omietka_na_ochranu_proti_DC0036641.PDF
302,23 kB
Porovnanie výrobku:
IM0006507_md.jpg btn_search

Omietka na ochranu proti RTG žiareniu, na zvýšenie hodnôt odtienenia stien pri ionizujúcom žiarení (röntgenových lúčov) v miestnostiach pre röntgenovú diagnostiku a röntgenovú terapiu pri menovitom napätí do 250 kV.

STN EN 998-1

*Dodáva a vyrába sa na objednávku.

!Innen/Decken! !Händisch verarbeitbar! !Mit Putzmaschine verarbeitbar! !Nicht bei einer Temperatur unter 5°C oder über  30°C anwenden! !Vor Wettereinwirkungen und Sonne geschützt verarbeiten! !Achtung! Hände und Augen schützen!
  • Zvýšená ochrana pred žiarením, cloní röntgenové žiarenie
  • Cement
  • Vzdušné vápno.
  • Prísady na zlepšenie spracovateľnosti
  • Organické podiely < 5%
  • Barytový piesok