Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

HASIT 600 Dünn-Filzputz Tenkovrstvová jemná omietka

 
Načítanie:
Technický list Technický_list_HASIT_600_Dünn-Filzputz_Tenkovrstvová_jemná_omietka_DC0026981.PDF
408,39 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov_HASIT_600_Dünn-Filzputz_Tenkovrstvová_jemn_DC0036638.PDF
301,42 kB
Kennzeichnung (CE) Kennzeichnung__CE__HASIT_600_Dünn-Filzputz_Tenkovrstvová_jemná_omietka_DC0041774.PDF
64,98 kB
Porovnanie výrobku:
IM0009744_md.jpg btn_search

Ako jemná vápenno-cementová omietka (štuk) na povrchovú úpravu všetkých typov jadrových omietok s možnosťou vyrovnania jadrovej omietky až do 5 mm. Ako tenkovrstvová omietka na povrchovú úpravu najmä betónových plôch (stropov a pod.).

STN EN 998-1

*Dodáva a vyrába sa na objednávku.

!Vor dem Gebrauch aufrühren! !Mit Putzmaschine verarbeitbar! !Innen/Aussen! !Traufel gründlich mit Wasser spülen!
  • Dobré ručné spracovanie
  • Ideálne rovnomerná štruktúra povrchu
  • Veľmi dobrá prídržnosť.
  • Cement
  • Vzdušné vápno.
  • Prísady na zlepšenie adhézie.
  • Prísady na zlepšenie spracovateľnosti
  • Kvalitný vápencový piesok