Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

LEICHT - Mauermörtel 822 M5 Tepelnoizolačná murovacia malta 5 N/mm2

 
Načítanie:
Technický list Technický_list_LEICHT_-_Mauermörtel_822_M5_Tepelnoizolačná_murovacia_m_DC0027073.PDF
388,11 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov_LEICHT_-_Mauermörtel_822_M5_Tepelnoizolačn_DC0036634.PDF
304,53 kB
Vyhlásenie o parametroch (DOP) Vyhlásenie_o_parametroch__DOP__299259_LEICHT_-_Mauermörtel_822_M5_Tepelnoizolačná_murovacia_malta_5_N_mm2_SKSK_DC0040600.PDF
83,08 kB
Kennzeichnung (CE) Kennzeichnung__CE__LEICHT_-_Mauermörtel_822_M5_Tepelnoizolačná_murovac_DC0041756.PDF
67,87 kB
Porovnanie výrobku:
IM0008049_md.jpg btn_search

Vysoko tepelnoizolačná vápenno-cementová na murovanie tepelnoizolačných stavebných hmôt ako napr. LIAPOR, POROTHERM, CITHERM. Zodpovedá ľahkej malte na murovanie L, triedy M 5. λ= 0,27 (W/m.K)

STN EN 998 – 2

!Innen/Aussen! !Händisch verarbeitbar! !Mit Durchlaufmischer D20/40 anmischbar! !Nicht bei einer Temperatur unter 5°C oder über  30°C anwenden! !Vor Wettereinwirkungen und Sonne geschützt verarbeiten!
  • Vysoko tepelnoizolačný
  • Dobrá prídržnosť na kameň
  • Vysoká výdatnosť
  • Dobrá zádrž vody
  • Dobré ručné spracovanie
  • Hydroxid vápenatý
  • Cement
  • Prísady na zlepšenie spracovateľnosti
  • Ľahké minerálne kamenivo