Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku
IM0007480_gi.jpg

Murovacie malty

 

Múry sa dajú murovať rozličnými spôsobmi. Úlohu zohrávajú stavebno-fyzikálne vlastnosti ako sú stabilita, dlhodobá trvanlivosť, estetika a ochrana životného prostredia. Firma HASIT sa postavila k týmto požiadavkám tak, že už mnoho rokov vyvíja rôzne druhy murovacích mált s pomocou cieleného výskumu. Naše skúsenosti sú rozsiahle. Vývoj suchých omietkových zmesí umožnil vďaka najmodernejším zariadeniam výrobu murovacích mált stálej kvality s vlastnosťami prispôsobiteľnými konkrétnemu použitiu. Pre riešenie vašich úloh ponúka firma HASIT viac než pol tucta murovacích mált.