Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

HASIT AP 300 Grundierung

 
Načítanie:
Technický list Technický_list_HASIT_AP_300_Grundierung_DC0026737.PDF
113,50 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov_HASIT_AP_300_Grundierung_DC0042048.PDF
261,46 kB
Porovnanie výrobku:
IM0024184_md.jpg btn_search

Kontaktný mostík na zaistenie priľnavosti medzi podkladom a cementovými a anhydritovými potermi. Na zjednotenie nasiakavosti cementových, vápenných a sadrových omietok a poterov pred pokladaním keramických obkladov.

  • Bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel (L.F)
  • Redukuje a homogenizuje nasiakavosť
  • Univerzálne použiteľný
  • Veľmi dobrá prídržnosť.
  • Vysoká schopnosť penetrácie
  • Nasiakavosť podkladu sa podstatne redukuje
  • Disperzné spojivo