Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

HASIT 605 Haft- und Armierungsmörtel Adhézna, stierkovacia a lepiaca malta

 
Načítanie:
Technický list Technický_list_HASIT_605_Haft-_und_Armierungsmörtel_Adhézna__stierkova_DC0027704.PDF
166,15 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov_HASIT_605_Haft-_und_Armierungsmörtel_Adhéz_DC0040014.PDF
302,28 kB
Porovnanie výrobku:
IM0009257_md.jpg btn_search

Univerzálna cementová malta na úpravu povrchu hladkých betónových plôch a tepelnoizolačných dosiek (korok, minerálna vlna, polystyrén) na následné nanášanie omietok. Na lepenie tepelnoizolačných platní a následné nanášanie armovacej vrstvy, do ktorej sa vtlačí armovacia sieťka. Vhodná na opravy poškodených nosných omietok.
STN EN 998-1

  • Veľmi dobrá prídržnosť.
  • Egalizuje nasiakavé podklady
  • Drsný podklad pod omietky
  • Cement
  • Hydroxid vápenatý
  • Prísady na zlepšenie adhézie.
  • Ťažený piesok (čistý: praný, triedený)
  • Vlákna