Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku
IM0007481_gi.jpg

Kontaktné zatepľovacie systémy

 

Výstavba je masívnym zásahom do životného prostredia, ktorá výrazne zaťažuje ekologickú rovnováhu. 40% celkovej spotreby energie sa vynakladá na vykurovanie budov. Žiaľ takmer tretina vyrobenej tepelnej energie uniká nechránenými fasádami budov. Stále sa zdokonaľujúce stavebné materiály a vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy našťastie umožňujú realizáciu tých stavieb, ktoré majú výrazne nižšiu spotrebu energií na ich prevádzku. Vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy HASIT sú výhodnou investíciou do budúcnosti ako z ekologického tak aj z ekonomického hľadiska. Vďaka nižšej energetickej náročnosti dochádza k nezanedbateľným finančným úsporám okamžite po ich správnej realizácii.