Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

HASIT 575 Betonspachtel Cementová stierková malta

 
Načítanie:
Technický list Technický_list_HASIT_575_Betonspachtel_Cementová_stierková_malta_DC0039902.PDF
172,58 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov_HASIT_575_Betonspachtel_Cementová_stierkov_DC0040022.PDF
297,32 kB
Kennzeichnung (CE) Kennzeichnung__CE__HASIT_575_Betonspachtel_Cementová_stierková_malta_DC0041764.PDF
66,40 kB
Porovnanie výrobku:
IM0009873_md.jpg btn_search

Stierka na opravy a vyrovnávanie betónových plôch, cementových omietok a plne škárovaného muriva z betónových tvárnic. Vhodná ako cementová rýchlotuhnúca tenkovrstvová omietka.

*Dodáva a vyrába sa na objednávku.

  • Zjednotenie nasiakavosti podkladu a zvýšenie priľnavosti.
  • Nízka miera zmraštenia
  • Hydrofóbny
  • Cement
  • Prísady na zlepšenie adhézie.
  • Prísady na zlepšenie spracovateľnosti
  • Kvalitný vápencový piesok