Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku
IM0007491_gi.jpg

Betón a inžinierska výstavba

 

Viac než 50% všetkých dnešných stavieb je postavených z betónu. Betónom vytvorené plochy a mnoho metrov štvorcových fasád budov predstavujú obraz bývania v našich mestách a sídliskách. Hlavnými súčasťami betónu sú spojivo (cement), plnivo (kamenivo atď.) a voda. Cement vytvára spojenie rôznych zložiek betónu a závisí od neho kvalita stavby. Dlhodobým pôsobením agresívneho prostredia dochádza k rozrušovaniu betónov a tým potrebnej sanácii betónov..