Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

KREISEL SLOVENSKO s.r.o.

 

Kreisel Slovensko, s.r.o.
Lozorno 932 
SK-900 55 Lozorno

Registracia: OR Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 18099 / B 
IČO: 35755288
DIČ: SK2020207112
IČ DPH: SK2020207112

Bankové Spojenie:

Tatra banka:
SK20 1100 0000 0026 2811 1063 
BIC: TATRSKBX

UniCredit Bank:
SK88 1111 0000 0014 6073 8019 
BIC: UNCRSKBX

Tel .: +421 2 6010 2411 
Fax: +421 2 6596 8221 
E-mail: odbyt@kreisel.sk

Konateľ (CEO),
Piotr Pinski  
Tel .: +421 2 6010 2411

Obchodný riaditeľ Slovensko
Daniel Kurciník
Mobil: +421 905 435 969   daniel.kurcinik@kreisel.sk