Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

HASIT 210 SANIER - Wandputz Jadrová sanačná omietka

 
Načítanie:
Technický list Technický_list_HASIT_210_SANIER_-_Wandputz__Jadrová_sanačná_omietka_DC0029099.PDF
125,10 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov_HASIT_210_SANIER_-_Wandputz__Jadrová_sanač_DC0036591.PDF
304,08 kB
Kennzeichnung (CE) Kennzeichnung__CE__HASIT_210_SANIER_-_Wandputz__Jadrová_sanačná_omietk_DC0041798.PDF
64,74 kB
Porovnanie výrobku:
IM0010022_md.jpg btn_search

Jedno a viacvrstvová jadrová sanačná omietka kategórie pevnosti v tlaku CS II určená na omietanie vlhkého a soľami zaťažovaného muriva. Vhodná na vonkajšie aj vnútorné účely.
STN EN 998-1
*Dodáva a vyrába sa na objednávku.

  • Vysoká difúzna priepustnosť
  • Brzdiaci vodu
  • vysoká schopnosť akumulácie solí
  • Ľahká spracovateľnosť
  • Cement
  • Hydroxid vápenatý
  • Prísady na zlepšenie spracovateľnosti
  • Prevzdušňovacia prísada
  • Vysoko kvalitný vápencový piesok
  • Ľahčené prísady (minerálne)