Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

HASIT 200 SANIER - Wandputz 200 Jadrová sanačná omietka

 
Načítanie:
Technický list Technický_list_HASIT_200_SANIER_-_Wandputz_200_Jadrová_sanačná_omietka_DC0027386.PDF
154,59 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov_HASIT_200_SANIER_-_Wandputz_200_Jadrová_sa_DC0036595.PDF
301,89 kB
Kennzeichnunng (CE) Kennzeichnunng__CE__HASIT_200_SANIER_-_Wandputz_200_Jadrová_sanačná_om_DC0041746.PDF
64,20 kB
Porovnanie výrobku:
IM0027576_md.jpg btn_search

Jedno a viacvrstvová jadrová sanačná omietka kategórie pevnosti v tlaku CS II určená na omietanie vlhkého a soľami zaťažovaného muriva, najmä v oblasti podmuroviek. Vhodná na vonkajšie aj vnútorné účely.
STN EN 998-1
*Dodáva a vyrába sa na objednávku.

 • Vysoká difúzna priepustnosť
 • Brzdiaci vodu
 • vysoká schopnosť akumulácie solí
 • Dobrá prídržnosť
 • Ľahká spracovateľnosť
 • Cement
 • Hydroxid vápenatý
 • Prísady na zlepšenie spracovateľnosti
 • Prevzdušňovacia prísada
 • Vysoko kvalitný vápencový piesok
 • Ľahčené prísady (minerálne)