Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

HASIT Renoplus Univerzálna renovačná omietka

 
Načítanie:
Technický list Technický_list_HASIT_Renoplus_Univerzálna_renovačná_omietka_DC0027399.PDF
108,57 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov_HASIT_Renoplus_Univerzálna_renovačná_omiet_DC0037404.PDF
301,19 kB
Porovnanie výrobku:
IM0010660_md.jpg btn_search
  • Ľahká spracovateľnosť
  • Malé zmrašťovanie
  • Dobrá prídržnosť
  • Vystužená vláknami
  • Biely cement (nízky obsah).
  • Výstužné vlákna
  • Prísady na zlepšenie spracovateľnosti