Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

HASIT 260 Leichtputz Ľahčená jadrová omietka

 
Načítanie:
Technický list Technický_list_HASIT_260_Leichtputz_Ľahčená_jadrová_omietka_DC0029100.PDF
120,55 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov_HASIT_260_Leichtputz_Ľahčená_jadrová_omiet_DC0037426.PDF
302,28 kB
Kennzeichnunng (CE) Kennzeichnunng__CE__HASIT_260_Leichtputz_Ľahčená_jadrová_omietka_DC0041799.PDF
62,05 kB
Porovnanie výrobku:
IM0010023_md.jpg btn_search

Vápenno-cementová ľahčená jadrová omietka na vonkajšie aj vnútorné účely, určená k omietaniu tepelnoizolačných stavebných materiálov. Vhodná aj na omietanie starého suchého muriva.
STN EN 998-1.
*Dodáva sa na objednávku.

 • Vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom
 • Zníženie výkvetov
 • Malé zmrašťovanie
 • Bez hydrofóbnych látok
 • Bez chemických prísad
 • Vzdušné vápno
 • Biely cement (nízky obsah).
 • Výstužné vlákna
 • Prísady na zlepšenie adhézie.
 • Kvalitný vápencový lomový piesok
 • Ľahčené prísady (minerálne)