Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

HASIT 655 LEICHT-Kalkzementputz Strojová ľahčená jadrová omietka

 
Načítanie:
Technický list Technický_list_HASIT_655_LEICHT-Kalkzementputz__Strojová_ľahčená_jadro_DC0026997.PDF
441,37 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov_HASIT_655_LEICHT-Kalkzementputz__Strojová__DC0042051.PDF
302,12 kB
Kennzeichnunng (CE) Kennzeichnunng__CE__HASIT_655_LEICHT-Kalkzementputz__Strojová_ľahčená__DC0041779.PDF
64,39 kB
Porovnanie výrobku:
IM0006575_md.jpg btn_search

Jedno a viacvrstvová vápenno-cementová ľahčená jadrová omietka určená najmä na strojové omietanie všetkých druhov stavebných materiálov vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.
STN EN 998 - 1

  • Vyššia výdatnosť
  • Ľahká spracovateľnosť
  • Znížené napätie
  • Vzdušné vápno
  • Cement
  • Prísady na zlepšenie spracovateľnosti
  • Vysoko kvalitný vápencový piesok
  • Ľahčené prísady (organické)