Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

HASIT 650 Kalkzementputz Vápenno-cementová strojová omietka

 
Načítanie:
Technický list Technický_list_HASIT_650_Kalkzementputz__Vápenno-cementová_strojová_om_DC0027011.PDF
432,58 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov_HASIT_650_Kalkzementputz__Vápenno-cementov_DC0036655.PDF
301,05 kB
Vyhlásenie o parametroch (DOP) Vyhlásenie_o_parametroch__DOP___HASIT_650_Kalkzementputz__Vápenno-cementová_strojová_omietka_SKSK_DC0038025.PDF
273,91 kB
Kennzeichnunng (CE) Kennzeichnunng__CE__HASIT_650_Kalkzementputz__Vápenno-cementová_strojo_DC0041809.PDF
63,85 kB
Porovnanie výrobku:
IM0009231_md.jpg btn_search

Jedno a viacvrstvová jadrová alebo vrchná vápennocementová omietka určená najmä na strojové omietanie všetkých druhov stavebných materiálov vo vonkajšom aj vnútornom prostredí; vhodná na povrchovú úpravu filcovaním. Silno alebo rozdielne nasiakavé podklady je potrebné upraviť maltou HASIT 610. Betón upraviť Haftbrücke 12 alebo HASIT 605.
STN EN 998-1

  • Ľahká spracovateľnosť
  • Ideálne rovnomerná štruktúra povrchu
  • Vzdušné vápno
  • Cement
  • Prísady na zlepšenie spracovateľnosti
  • Vysoko kvalitný vápencový piesok