Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

HASIT 620 Zementputz Cementová omietka na plochy zaťažované vlhkosťou

 
Načítanie:
Technický list Technický_list_HASIT_620_Zementputz_Cementová_omietka_na_plochy_zaťažo_DC0027005.PDF
383,26 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov_HASIT_620_Zementputz_Cementová_omietka_na__DC0036653.PDF
301,73 kB
Kennzeichnunng (CE) Kennzeichnunng__CE__HASIT_620_Zementputz_Cementová_omietka_na_plochy_z_DC0041735.PDF
64,88 kB
Porovnanie výrobku:
IM0009230_md.jpg btn_search

Jedno a viacvrstvová jadrová alebo vrchná omietka na omietanie všetkých druhov stavebných materiálov. Odporúča sa najmä na podmurovky a plochy zaťažované zvýšenou vlhkosťou; vhodná na povrchovú úpravu filcovaním. Betón upraviť maltou HASIT 605. Plochy pod úrovňou terénu upraviť maltou HANSIT- Dichtungsschlämme 1110.

STN EN 998-1

  • Vodoodolný
  • Ľahká spracovateľnosť
  • Cement
  • Hydroxid vápenatý
  • Prísady na zlepšenie spracovateľnosti
  • Vysoko kvalitný vápencový piesok