Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

HASIT HAFT- und ARMIERUNGSMÖRTEL MAX 8 Lepiaca a armovacia malta

 
Načítanie:
Technický list Technický_list_HASIT_HAFT-_und_ARMIERUNGSMÖRTEL_MAX_8_Lepiaca_a_armova_DC0027707.PDF
223,01 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov_HASIT_HAFT-_und_ARMIERUNGSMÖRTEL_MAX_8_Lep_DC0042059.PDF
294,78 kB
Porovnanie výrobku:
IM0009255_md.jpg btn_search

Špeciálna lepiaca malta na lepenie a armovanie tepelnoizolačných dosiek (z polystyrénu a minerálnej vlny). Aj ako stierkovacia malta ku kladeniu armovacej tkaniny na všetky rovné suché a nosné podklady.

!Vor dem Gebrauch aufrühren! !Mit Putzmaschine verarbeitbar!
  • Vysoká difúzna priepustnosť
  • Vyššia výdatnosť
  • Ľahká spracovateľnosť
  • Univerzálne použitie
  • Dlhá doba spracovateľnosti
  • Cement
  • Vysoko kvalitný vápencový piesok