Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

HASIT 278 TRASS Bruchsteinfugenmörtel Murovacia a škárovacia malta

 
Načítanie:
Technický list Technický_list_HASIT_278_TRASS_Bruchsteinfugenmörtel_Murovacia_a_škáro_DC0026705.PDF
536,90 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov_HASIT_278_TRASS_Bruchsteinfugenmörtel_Muro_DC0036664.PDF
302,91 kB
Porovnanie výrobku:
IM0008215_md.jpg btn_search

Na murovanie a škárovanie prírodných kameňov a dosiek. Výkvety sú redukované vysokou schopnosťou viazania iónov škodlivých solí.
Farba: prírodná piesková

STN EN 998-2

*Dodáva a vyrába sa na objednávku.

  • Mrazuvzdorná
  • Dobrá prídržnosť
  • Zníženie výkvetov
  • Dobrá spracovateľnosti
  • Prírodné sfarbenie
  • Vysoko hydraulické Märker trasové vápno
  • Prísady na zlepšenie spracovateľnosti
  • Vysoko kvalitný vápencový piesok