Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

PP 807 ISO CALCE Penetračný náter izolujúci vápenné výkvety

 
Načítanie:
Technický list Technický_list_PP_807_ISO_CALCE_Penetračný_náter_izolujúci_vápenné_výk_DC0038431.PDF
282,55 kB
Karta bezpečnostných údajov Karta_bezpečnostných_údajov_PP_807_ISO_CALCE_Penetračný_náter_izolujúc_DC0036749.PDF
254,27 kB
Porovnanie výrobku:
btn_search

Vodou riediteľný, transparentný špeciálny náter izolujúci výkvety uhličitanu vápenatého. K predúprave vápno obsahujúcich povrchov a zložených podkladov pre následné nanášanie tmavých odtieňov HBW< 30 %, ako aj uzatvárajúci základný náter na sadrokartónové dosky pre následné nanášanie náterov.

*Dodáva a vyrába sa na objednávku.

  • Zabránenie prerážania podkladu.
  • Hĺbková penetrácia
  • Hĺbková penetrácia porézneho podkladu
  • Disperzia (vysokokvalitný akrylátový polymér)
  • Špeciálne plnivá